POLO IZQUIERDO, INES FUENSANTA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA
Email: inesf.polo@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Educació Primària 4 EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT I
Grau en Educació Primària 4 EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT II
Grau en Educació Primària 4 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ
Grau en Educació Primària 4 PRÀCTICUM III (MENCIONS)
Grau en Educació Primària 4 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT)
Grau en Educació Primària 4 PRÀCTIQUES III
Grau en Educació Primària 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Infantil 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT I
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT II
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT)
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT I
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT II
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PRÀCTICUM III (MENCIONS)
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT)
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Publicacions Any Autors Tipus
'L'autoestima,el poder interior' 1999 Inés Polo Article en premsa
'La educació en valors' 1997 Inés Polo Article en premsa