PALACI GONZALEZ, JORDI ANTONI

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Email: jordi.palaci@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Infantil 3 EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ INFANTIL
Grau en Educació Infantil 3 PROJECTES ARTÍSTICS INTEGRATS
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ INFANTIL
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PROJECTES ARTÍSTICS INTEGRATS
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ INFANTIL
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PROJECTES ARTÍSTICS INTEGRATS
Grau en Educació Primària 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Infantil 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU