LIÑAN PAPASEIT, JOSEP AGUSTI

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: PEDAGOGIA
Email: agusti.linan@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Infantil 1 AUTOGESTIÓ DE L'APRENENTATGE
Grau en Educació Infantil 3 PRÀCTIQUES ESCOLARS II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PRÀCTIQUES ESCOLARS II
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PRÀCTIQUES ESCOLARS II