DOLCET IBARS, IOLANDA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Email: iolanda.dolcet@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària 3 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA
Grau en Educació Primària 4 CULTURA MUSICAL
Grau en Educació Primària 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Primària 4 VEU, COR I ORQUESTRA ESCOLAR
Grau en Educació Infantil 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 CULTURA MUSICAL
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 VEU, COR I ORQUESTRA ESCOLAR
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU