SEGURA TORRES, JUAN

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: PEDAGOGIA
Email: joan.segura@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària 1 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 1 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS
Grau en Educació Infantil 2 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
Grau en Educació Primària 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU