CARDEÑOSA LÓPEZ, ELENA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA
Email: elena.cardenosa@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Treball Social 2 DONA I SOCIETAT
Grau en Educació Social 3 GÈNERE I SOCIETAT
Grau en Educació Primària 3 PRÀCTIQUES II
Grau en Educació Infantil 3 PRÀCTIQUES ESCOLARS II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PRÀCTIQUES ESCOLARS II
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PRÀCTIQUES ESCOLARS II
Grau en Treball Social 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Social 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Primària 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU