ROLDAN FARRES, MONICA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Email: monica.roldan@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària 2 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Grau en Educació Infantil 2 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Grau en Educació Primària 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Infantil 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU