VALLÉS SISAMÓN, ALBA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA
Email: alba.valles@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària 1 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
Grau en Educació Primària 1 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 1 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 1 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT
Grau en Educació Infantil 2 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DE L'APRENENTATGE (0-6)
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DE L'APRENENTATGE (0-6)