CUADRADO CANO, CARMEN

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ
Email: carmen.cuadrado@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Infantil 1 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA
Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans 3 MORFOLOGIA I LEXICOLOGIA CATALANES
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 3 MORFOLOGIA I LEXICOLOGIA CATALANES
Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans 4 PRAGMÀTICA I CATALÀ COL·LOQUIAL
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 4 PRAGMÀTICA I CATALÀ COL·LOQUIAL