Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Educació Infantil

Curs acadèmic

2021/2022

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

17,69€

Impartit per

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2009/2010

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

90

Coordinació

INFANTIL: Enric Brescó (fepts.coordgei@udl.cat) / GESTIONS CREATIVES: Pepa Valls (fepts.coordgeicrea@udl.cat) -

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Gestions creatives
Gestions creatives
Gestions creatives
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

El grau en Educació Infantil (240 crèdits ECTS) ha de conferir als titulats competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l'aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l'educació infantil.
Tant el grau en Educació Infantil com el grau en Educació Primària  parteixen d'una estructura de matèries articulada a l'entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l'àmbit psicopedagògic.
El pràcticum docent s'augmenta de manera significativa (42 crèdits ECTS), i passa a ocupar més d'un semestre escolar de treball de l'estudiant. 
El percentatge de continguts formatius comuns és del 70% en el grau en Educació Infantil i del 75% en el grau en Educació Primària.