FERNÁNDEZ MATA, BERTA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Email: berta.fernandez.mata@gmail.com

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Infantil 1 MÚSICA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL
Grau en Educació Primària 3 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ RÍTMICA I LA DANSA
Grau en Educació Primària 4 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL II
Grau en Educació Primària 4 EDUCACIÓ MUSICAL II
Grau en Educació Primària 4 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ MUSICAL)
Grau en Educació Primària 4 PRÀCTIQUES III
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ RÍTMICA I LA DANSA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRÀCTIQUES III
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 EDUCACIÓ MUSICAL II
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ MUSICAL)
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 EDUCACIÓ MUSICAL II
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ MUSICAL)