SALVATIERRA MONFORT, LAURA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Email: laura.salvatierra@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària 2 ARTS VISUALS
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 ARTS VISUALS
Grau en Educació Primària 3 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA
Grau en Educació Primària 3 DIDÀCTICA DE LES ARTS VISUALS
Grau en Educació Primària 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Infantil 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 ARTS VISUALS
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU