MORA TOSQUELLA, ESTHER

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA
Email: e.mora@pip.udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Psicologia General Sanitària 1 NEUROPSICOLOGIA APLICADA A L'ÀMBIT DE LA SALUT
MU en Neuropsicologia 1 AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
MU en Neuropsicologia 1 DISSENYS I MÈTODES EN INVESTIGACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
MU en Neuropsicologia 1 INTERVENCIÓ I REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
MU en Neuropsicologia 1 NEUROPSICOLOGIA DE LA VELLESA
MU en Neuropsicologia 1 NEUROPSICOLOGIA PSIQUIÀTRICA
MU en Neuropsicologia 1 PRÀCTIQUES EXTERNES
MU en Neuropsicologia 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
MU en Neuropsicologia 1 TÈCNIQUES DE NEUROIMATGE I ELECTROFISIOLÒGIQUES
Doble titulació: MU en Psicologia General Sanitària i MU en Neuropsicologia 1 NEUROPSICOLOGIA APLICADA A L'ÀMBIT DE LA SALUT
Grau en Educació Infantil 2 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II
Doble titulació: MU en Psicologia General Sanitària i MU en Neuropsicologia 2 AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
Doble titulació: MU en Psicologia General Sanitària i MU en Neuropsicologia 2 INTERVENCIÓ I REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
Doble titulació: MU en Psicologia General Sanitària i MU en Neuropsicologia 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Doble titulació: MU en Psicologia General Sanitària i MU en Neuropsicologia 2 TÈCNIQUES DE NEUROIMATGE I ELECTROFISIOLÒGIQUES
Grau en Educació Social 3 PRÀCTICUM I
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II
Grau en Educació Social 4 TREBALL DE FI DE GRAU