JOVÉ ORTIZ, MARIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: PSICOLOGIA
Email: maria.jove@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària 1 FAMÍLIA I ESCOLA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 FAMÍLIA I ESCOLA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 1 FAMÍLIA I ESCOLA
Grau en Educació Social 2 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
Grau en Educació Infantil 3 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA
Grau en Educació Infantil 3 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6)
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6)
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6)