RAMOS PLA, ANA ISABEL

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: PEDAGOGIA
Email: anabel.ramos@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Educació Primària 1 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS
Grau en Educació Primària 1 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS
Grau en Educació Infantil 1 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA I
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 1 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 1 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS
Grau en Educació Infantil 2 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA I
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II

Recerca

Tesis Any Direcció
Percepcions i necessitats formatives que té el professorat d'escoles i els aprenents de mestre pel que fa a la pedagogia preventiva sobre la mort 2018 Gairín, J.; Camats, R.
Publicacions Any Autors Tipus
Manual Thinking: Satisfacción percibida en relación al trabajo cooperativo mediante los mapas mentales visuales 2022 Ramos Pla, A. Article en llibre
Metaanálisis de la pedagogía preventiva sobre la muerte dentro de la diversidad religiosa y en el contexto del COVID-19 2021 Ramos-Pla, A. Capítol de llibre d'investigació
Entrevista a Maria Àngels Armengou, directora de l'escola L'Albiol (ZER Alt Berguedà) 2021 Ramos Pla, A.; Silva, P. Article d'investigació
Structural Model to Determine the Factors That Affect the Quality of Emergency Teaching, According to the Perception of the Student of the First University Courses 2021 Del Arco Bravo, I.; Flores, O.; Ramos-Pla, A. Article d'investigació
University Professor Training in Times of COVID-19: Analysis of Training Programs and Perception of Impact on Teaching Practices 2021 Ramos Pla, A.; del Arco, I.; Flores, Ò. Article d'investigació
del Arco, I. & Guitard, L. (2020). La juventud en época de confinamiento. La verdadera sindemia de este sector poblacional. Madrid: Dykinson, S. L. 54 pp. 2021 Ramos Pla, A. Ressenya
Analysis of the company of adults and the interactions during school recess: the COVID-19 effect at primary schools 2021 del Arco, I.; Ramos Pla, A.; Flores, Ò. Article d'investigació
Leadership in times of crisis. School principals facing COVID-19 2021 Ramos Pla, A.; Tintoré, M.; del Arco, I. Article d'investigació
Implementing SDGs to a Sustainable Rural Village Development from Community Empowerment: Linking Energy, Education, Innovation, and Research 2021 del Arco, I.; Ramos Pla, A.; Zsembinszki, G.; de Gracia. A.; Cabeza, L.F. Article d'investigació
La Educación Emocional como eje vertebrador de la pedagogía preventiva o previa a la muerte 2021 Ramos Pla, A. Article d'investigació
Prácticas de referencia de empoderamiento comunitario para la promoción de la salud 2021 Ramos Pla, A.; Flores, Ò. Capítol de llibre d'investigació
La evaluación en el aula invertida: ejemplo de un modelo resiliente para situaciones de emergencia 2021 del Arco, I.; Ramos Pla, A. Article en llibre
Liderazgo de incertidumbre: el caso de los centros educativos de Cataluña 2021 del Arco, I.; Ramos Pla, A.; Mercadé, P. Article en llibre
Gairín, J.; Rodríguez-Gómez, D. (2020). Aprendizaje organizativo e informal en los centros educativos. Madrid: Ediciones Pirámide 162 pp. ISBN: 978-84-368-4280-7 2021 Ramos-Pla, A. Ressenya
Gestión del conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria. Volumen 29 2021 Meriño, V. H.; Ramos-Pla, A., et al. Llibre d'investigació
La lectura de textos literarios como eje vertebrador de una educación y organización saludables 2021 Ramos Pla, A.; Selfa Sastre, M. Capítol de llibre d'investigació
Función directiva en tiempos de COVID-19: satisfacción percibida por los directores escolares de las tareas desarrolladas 2021 Ramos Pla, A.; Tintoré, M.; Del Arco, I. Capítol de llibre d'investigació
Manual para una Educación para la Muerte en tiempos de COVID-19 2021 Ramos Pla, A. Publicació electrònica docent
La docencia universitaria en línea durante la pandemia. Percepción de los estudiantes. 2021 Ramos Pla, A.; Flores, Ò. Capítol de llibre d'investigació
Manual thinking: Satisfacción percibida en relación al trabajo cooperativo mediante los mapas mentales 2021 Ramos Pla, A. Capítol de llibre d'investigació
Guía de orientaciones para el diseño de un programa en Pedagogía Preventiva o Previa a la Muerte 2021 Ramos Pla, A. Publicació electrònica docent
Fuera y dentro, mueve el cuerpo 2020 Ramos Pla, A. Capítol de llibre d'investigació
Guia educativa sobre l'activitat física 2020 Ramos Pla, A. Publicació electrònica docent
Guia educativa sobre el benestar emocional 2020 Ramos Pla, A.; del Arco, I. Publicació electrònica docent
Guia educativa sobre la salut mental 2020 Ramos Pla, A. Publicació electrònica docent
Per què cal repensar el temps del pati a les escoles? 2020 del Arco, I.; Ramos-Pla, A. Article d'investigació
The Great Recess Framework: descripció i implicacions 2020 Massey, W.; Ramos-Pla, A. Article d'investigació
L'esbarjo en el marc d'una escola saludable. L'escala observacional GRF-OT.Cat 2020 del Arco, I.; Flores, Ò.; Ramos Pla, A.S Llibre d'investigació
Escuelas como organizaciones saludables: estudio sobre los recesos en la escuela 2020 Anabel Ramos Pla; William V. Massey Capítol de llibre d'investigació
Enseñanza de la ortografía mediante la innovación pedagógica: el método de la memoria visual 2020 Ramos-Pla, A. Capítol de llibre d'investigació
¿Cómo incluir la muerte en las aulas de Educación Primaria? 2020 Ramos-Pla, A. Article en llibre
Entrevista a Divina Farreny, gerent de la Regió Sanitària de Lleida i de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran 2020 Ramos-Pla, A. Article d'investigació
Estudio de la pedagogía preventiva sobre la muerte: reto y oportunidad 2020 Ramos Pla, A & Gairín Sallán, J. Article d'investigació
Enseñanza de la ortografía mediante la innovación pedagógica: el método de la memoria visual 2020 Ramos Pla. A. Capítol de llibre d'investigació
Análisis de la práctica docente en relación a la pedagogía prevetiva o previa a la muerte 2020 Ramos-Pla, A. Capítol de llibre d'investigació
Gestión del conocimiento. Perspectiva multidisciplinaria. 2020 Meriño, V. H.; Ramos-Pla, A., et al. Llibre d'investigació
Modelo flipped classroom ¿Cómo implementarlo en el aula universitaria? 2020 del Arco,I.; Ramos Pla, A.; Segura, J. Publicació electrònica docent
Percepciones educativas en relación a la pedagogía de la muerte 2020 Ramos-Pla, A.; Gairín Sallán, J.; Camats i Guàrdia, R. Article d'investigació
Fundamentos y evolución de la pedagogía preventiva sobre la muerte a través de la filosofía 2020 Ramos-Pla, A. Article d'investigació
Análisis de la situación actual de la pedagogía previa a la muerte: currículum y formación del profesorado 2020 Ramos-Pla, A. Article d'investigació
SanaMENTE 2020 Ramos Pla, A. Capítol de llibre d'investigació
Guía didáctica sobre el aprendizaje basado en retos (ABR) 2020 del Arco, I.; Ramos Pla, A.; Segura, J. Publicació electrònica docent
Cuida como hablas 2020 Ramos Pla, A. Capítol de llibre d'investigació
Introducció 2020 Ramos Pla, A.; Selva, L. Capítol de llibre d'investigació
DOTS-educa: 10 meses, 10 retos 2020 Ramos Pla, A.; Selva, L. Editor llibre d'investigació
Guia educativa sobre l'espai, l'aire i la llum 2020 del Arco, I.; Ramos Pla, A. Publicació electrònica docent
Guia educativa sobre el bon ús de la veu 2020 Ramos Pla, A. Publicació electrònica docent
Consideracions generales respecto la necesidad de una pedagogia sobre la finitud humana en la educación formal. Estudio de caso. 2019 Ramos Pla, A.; Camats i Guàrdia, R. Article d'investigació
Planificar un esbarjo saludable 2019 del Arco, I.; Ramos-Pla, A.; Flores, Ò. Publicació electrònica docent
Principis claus per passar de la supervisió a l'acompanyament en el marc d'un esbarjo saludable 2019 del Arco, I.; Ramos Pla, A.; Flores,Ò. Publicació electrònica docent
L'esbarjo en el marc d'una escola saludable 2019 del Arco, I.; Ramos Pla, A.; Flores, Ò. Publicació electrònica docent
Estudio de las prácticas educativas en relación a la pedagogía preventiva sobre la muerte 2018 Ramos Pla, A. Article en llibre
Fundamentos para una pedagogía preventiva sobre la muerte en la escuela. 2018 Ramos Pla, A.; Camats i Guàrdia, R. Article d'investigació
Principios prácticos y funcionales en situacions de muerte y duelo para profesionales de la educación. 2018 Ramos Pla, A.; Gairín, J.; Camats, R. Article d'investigació
Guia didàctica sobre la Pedagogia de la Mort com a eix transversal i radical de l'Educació per a la Salut 2018 Ramos Pla, A. Publicació electrònica docent
¿Formar al profesorado en pedagogia de la muerte? Cuadernos de Pedagogía 2017 Ramos Pla, A. Article d'investigació
La innovació com a motor del canvi: Aprenentatge de l'ortografia mitjançant la memòria visual i la PNL 2017 Ramos Pla, A.; Selfa Sastre, M. Article d'investigació
La innovación como motor del canvio: aprendizaje de la ortografia mediante la memoria visual y la PNL 2017 Ramos Pla, A.; Selfa Sastre, M. Article d'investigació
La necesidad de la figura del psicopedagogo en los procesos de muerte y duelo infantil y juvenil 2016 Ramos Pla, A.; Selfa Sastre, M.; Camats Guàrdia, R. Article d'investigació
El psicopedagogo como guia en los procesos de muerte y duelo infantil. 2016 Ramos Pla, A. Article d'investigació
Investigación cualitativa respecto la importancia del diseño de una propuesta para el desarrollo de un proyecto pedagógico sobre la finitud humana en centros de Educación Primaria. 2016 Ramos Pla, A. Article en llibre