MORA VILARDOSA, MARIA TERESA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: PSICOLOGIA
Email: mariateresa.mora@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Infantil 2 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
Grau en Educació Infantil 2 PRÀCTIQUES ESCOLARS I
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 PRÀCTIQUES ESCOLARS I
Grau en Educació Infantil 3 PRÀCTIQUES ESCOLARS II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PRÀCTIQUES ESCOLARS II
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 PRÀCTIQUES ESCOLARS II
Grau en Educació Infantil 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU