Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Educació Infantil

Curs acadèmic

2024/2025

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

17,69€

Centre que l'imparteix

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2009/2010

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

G. CREATIVES matí: 50 / G. CREATIVES tarda: 40

Coordinació

INFANTIL: Enric Brescó (fepts.coordgei@udl.cat) / GESTIONS CREATIVES: Pepa Valls (fepts.coordgeicrea@udl.cat) -

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Gestions creatives
Gestions creatives
Gestions creatives
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

Els estudis de grau en Educació Infantil confereixen les competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l’aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l’educació infantil.

Amb un total de 240 crèdits ECTS, l’estructura de les matèries s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, pràctiques en contextos escolars i un percentatge de continguts optatius. En concret, les pràctiques tenen un pes important en el grau d’educació infantil (44 crèdits en total) i es realitzen a segon curs (6 crèdits), tercer curs (14 crèdits) i quart curs (24 crèdits). 

El perfil professional del mestre o la mestra d’educació infantil és de caràcter generalista, capaç de desenvolupar totes les matèries bàsiques de l’ensenyament infantil, i la seva relació interdisciplinària, i d’atendre la formació integral dels infants com a persones.